wykonanie zdjęcia rtg
Jedną z podstawowych form diagnostyki w stomatologii jest zdjęcie zęba.
Badanie to pozwala ocenić nie tylko stan pojedynczego zęba, ale również tkanki kostnej znajdującej się wokół niego.
RTG stomatologiczne pozwala, w zależności od potrzeb, w precyzyjny sposób ocenić efekty przeprowadzonego leczenia lub aktualny stan problemu. Przy jego pomocy lekarz może oszacować między innymi gęstość kości, długość kanału zęba, a także prawidłowość jego wypełnienia. Nowoczesna diagnostyka rentgenowska w Klinice Błaszak, z zastosowaniem aparatu do zdjęć wewnątrzustnych PREVA amerykańskiej firmy Progeny Dental w połączeniu z systemem radiowizjografii cyfrowej Digora to najmniejsza z możliwych, bezpieczna dla Pacjenta dawka promieniowania i możliwość natychmiastowej oceny wykonanego zdjęcia.
Bo liczy się czas i bezpieczeństwo.

Czy istnieją przeciwwskazania?

Zdjęcie zęba RTG jest badaniem, do którego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przeciwwskazaniem do jego wykonania jest ciąża, ponieważ rozwijający się w łonie matki płód wykazuje szczególną wrażliwość na niekorzystne oddziaływanie promieniowania jonizującego. Jeśli więc tylko istnieje podejrzenie ciąży, pacjentka przed przystąpieniem do badania musi o tym poinformować operatora.